Culion MMFF 2019 Christmas Day

Culion Movie Characters

Culion MMFF 2019 Christmas Day
Culion MMFF 2019 Iza Calzado as Ana

“Ana”

Bata pa lamang si Ana noon ng dalhin siya sa Culion – isla na sinasabing lugar na walang makakaalis. Dinala siya dito dahil sa kanyang karamdaman na sa mga panahong iyon ay wala pang lunas. Subalit sa kabila nito ay nananatili pa rin sa puso niya ang pag-asang balang araw matutuklasan din ang lunas at lahat sila ay makakaalis sa isla. Ang pagmamahal niya para kay Kanor ang isa sa mga bagay na magbubuklod sa mga karakter sa kwento.

Culion MMFF 2019 Jasmine Curtis Smith as Doris

“Doris”

Si Doris ay isang English teacher sa isla ng Culion. Matalik niyang kaibigan sina Ana at Ditas; sa kanilang tatlo, siya ang pinakamasiyahin. Sa kabila ng kanyang karamdaman ay naniniwala siya na isang diwata ang darating at magbibigay ng lunas para sa kanilang sakit. Bagamat panahon pa ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, hindi naging hadlang ito sa kanyang pangarap na makarating ng Amerika kasabay ng pangarap niyang makita ang buhay sa labas ng kolonya sa Culion.

Culion MMFF 2019 Meryll Soriano as Ditas

“Ditas”

Dala-dala ni Ditas ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, isang buhay na puno pa ng ligaya, liwanag, at pagmamahal. Ang mga alaalang ito ang magpapahirap sa kanyang kalooban. At kasabay ng unti-unting pagkasira ng kanyang katawan dulot ng isang karamdaman ay unti-unti ring nilalamon ang kanyang puso at isipan ng malubhang kalungkutan. Makakawala pa kaya siya sa rehas na dulot ng kanyang mga alaala?

Culion MMFF 2019 Joem Bascon as Kanor

“Kanor”

Si Kanor ay isang simpleng mangingisda na nakatira sa isla ng Culion. Dahil lumaki na sa isla, kilala na siya ng mga tao at tinuturing na isa sa mga respetadong mamamayan ng Culion. Isa siya sa mga pasyenteng nagdurusa sa sakit na Hansen’s Disease nguni’t hindi pa ito malubha. Iniibig niya si Ana subalit ang nararamdaman ng dalaga para sa kanya ay kasing kumplikado ng kanilang iniindang karamdaman.

Culion MMFF 2019 Mike Liwag as Jaime

“Jaime”

Si Jaime ay masugid na manliligaw ni Doris. Isa rin siya sa mga pasyente sa Culion na tila nalimot nang mangarap at palaguin ang sarili at umaasa na lamang sa tulong na ibinibigay ng mga Amerikano. Subalit isang nakalulungkot na pangyayari ang makapagpapabago ng tuluyan sa kanyang pananaw sa buhay.

Culion MMFF 2019 Suzette Ranillo as Nay Mameng

“Nay Mameng”

Si Nay Mameng ay nabibilang sa grupo ng mga walang sakit na kung tawagin ay “sano”. Siya ang pinuno ng mga Pilipinong nurse na tumutulong sa mga maysakit na Hansen’s Disease. Naniniwala siya na ang Culion lamang ang lugar na handang kumupkop sa kanila, na dito lamang sila pwedeng mamuhay at mahalin ng iba, kaya nais niyang tanggapin ng mga pasyente na dito na sila habang buhay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s