Culion | Acting Audition

Balikan natin ang Casting Call na naganap noong ika-11 at 12 ng Abril. May mga pumuntang Tagalog, Bisaya, Ilokano at iba pang lahi. Iba’t-ibang lenggwahe at dayalekto rin ang aming narinig. Sinu-sino kaya ang magsasama-sama sa pelikula?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s