Culion | Casting Call Teaser

Handa ka na bang maging bahagi ng pelikula? Panoorin at pakinggan ang kwento ni Direk Alvin Yapan at Ricky Lee tungkol sa Culion

Casting Call:
April 11 (Thursday) and April 12 (Friday)
9:00 a.m. to 9:00 p.m.

SIKAT STUDIO
305 Tomas Morato Ave.,
Brgy. South Triangle, Quezon City

ANNA, 25 – 35 years old, pasyente, volunteer sa ospital, teacher din. will do anything para gumaling at makalabas ng Culion.

DORIS, 20 – 25 years old, pasyente, may pagka-naive. sa culion na ipinanganak ng mga magulang na may sakit, at dito na rin lumaki. naniniwalang gagaling silang lahat. 

DITAS, 30 – 40 years old, pasyente, matapang, mahilig magmura, pero very vulnerable sa loob. haunted always by memories of her past. laging nagtatangkang magpakamatay. dating teacher kaya alam niya ang katayuan ng Pilipinas bilang kolonya ng Amerika.

KANOR, 30 – 40 years old. pasyente, dating karpintero pero wala nang silbi ang isang kamay kaya mangingisda na lang ngayon. 

JAIME, 25- 35 years old, pasyente, dating driver noong nasa labas pa. boyfriend ni doris. 

POLOY, 20 to 25 years old, bagong dating na pasyenteng mahilig magpatawa

MABEL, 16 to 21 years old, tinedyer na bagong pasyente

DONYA, 50 to 60 years old, pasyenteng astang mayaman

JULIA, 13 to 16 years old, dating pasyente na namatay

GREG, 30 – 40 years old, dating boyfriend ni Ditas. 

FRENCH Nationality, Male & Female, 30 to 50 years old
AMERICAN Nationality, Male & Female, 23 to 40 years old,
JAPANESE Nationality, Male & Female, 23 to 40 years old
SPANISH Nationality, Male & Female, 30 to 50 years old

FILIPINO NATIONALITY, Male & Female, 9 years old to 45 years old. 

Must be available to shoot the whole month of July 2019 in Culion, Palawan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s